فرم ثبت نام در رویداد استعدادیابی

اولین دوره استعدادیابی، آموزش و همکاری در فرانک پروو ایران

تمایل شما به شرکت در رویداد استعدادیابی فرانک پروو ایران "Provost Talent" را گرامی می داریم.

رویداد استعدادیابی: 25 شهریور 1396
دوره آموزشی توسط مدرسین فرانسوی: مهرماه 1396

برگزیدگان دوره های آموزشی جهت همکاری با فرانک پروو ایران دعوت خواهند شد.

به منظور ثبت نام در رویداد لطفاً فرم زیر را تکمیل نمایید: